בבית חבד חדש בשחמון- הרבנית מעבירה שיעור לנשים כל יום רביעי.jpg