שחרית בימי חול :
05.00  - שערי צדק
נץ – מרכזי , מאור החיים ,

05.30 – הרשב''י שחמון
05.45 -  , פחד יצחק ,   
06.00  -  , נצח ישראל, שערי רפואה , שיח ישראל
06.30 – יהלום (הודו) ,

06.45 – ישיבת ''איילת השחר'' ( הודו)
07.00 – מרכזי 

 09.00 – בית חב''ד המרכזי

08:15 - בית חב"ד שחמון 

מנחה בימי חול :

מנחה קטנה – בכל בתי הכנסת - זמן הדלקת נרות
13.30 – במפעל מקור הזכוכית
15.15 – ישיבת ''איילת השחר''
15.30 – אעירה שחר , פחד יצחק
יום ו' – 13.20 – ישיבת ''איילת השחר'' ( בשעון חורף 12.30 )
           13.30 – מרכזי

ערבית בימי חול :
צאת הכוכבים – בית חב"ד
20.15 – ישיבת ''איילת השחר'' ( בשעון חורף 19.30 )
22.00 – הליכות עולם