מלון.jpg

בחלק מבתי המלון בעיר מתקיימים מנייני תפילות בעיקר בשבתות ומועדי ישראל. מידע מפורט על זמן התפילה תוכלו לקבל מהמשגיח של המלון שאת מספרו אפשר להשיג בקלות בעמדת הקבלה בלובי של כל מלון.

כמו"כ בכניסה לבית הכנסת בכל המלונות ישנם כיפות וטליתות. 

בנוסף לכך, מתקיימים מניינים ביוזמה האישית של האורחים בימי החול ובנוסח המקובל על המתפללים.

האורחים המתארחים במלון קלאב הוטל ייהנו בתפילת קבלת שבת מנוכחתו של רב בית הכנסת במלון - הרב מענדי קליין המנהל את בית הכנסת ביד רמה ובנועם השמור לו. בית הכנסת במלון ממוקם בסוף המסדרון שבקומה השלישית.

בבית הכנסת שבמלון דן אילת תפגשו את רב המלון - הרב יחיאל קוצר הידוע בכישוריו הנדירים בהעברת דרשות לפרשת השבוע משולבות במסרים אקטואליים.