בית ספר חב"ד באילת נפתח על פי הוראתו של הרבי מליובאוויטש, ודמותו מהווה מופת ודוגמא לכל הצוות החינוכי, המחנך את תלמידי בית הספר על פי השקפת חסידות חב"ד המציבה את מצוות אהבת ישראל בראש מעייניה.
 
בית ספר חב"ד אילת נאמן לעקרונות החינוך החסידיים המקנים תורה, מוסר, מידות טובות, חינוך יהודי שורשי ואמיתי מתוך שמחה חסידית וחדוות אמונה, חינוך למידות טובות וליראת שמים מתוך אהבת ישראל אמיתית. ערכים המבטיחים הגנה מירבית על התלמיד הרך מכל השפעה שלילית.
 
אצלנו תמצאו תוכנית אישית לכל תלמיד בשלושה מסלולים - מסלול החשיבה והכתיבה היצירתית. מסלול ארגון הידע בלמידה מטקסטים בתחומי עניין שונים. ומסלול החקר. במהלך הלמידה ירכשו התלמידים כלים רבים ללמידה בדרך של מכוונות עצמית.
למידה אפקטיבית ועדכנית. טיפוח החשיבה על פי תוכנית מימדי הלמידה של מכון ברנקו ווייס - ירושלים, תוכנית הנהוגה בבית הספר ובפיקוח המכון, באחוזי הצלחה גבוהים במיוחד.
בית ספר חב"ד אילת מציע לכם - תקשורת מחשבים, מיומניות כתיבה, מכוונות עצמית, אשכול תורה, מדעים וחברה, בניית מוקדים מתמטיים, מיומנויות מחשב, אתגרים למצוינות, תורה ומסורת.

 אתם מוזמנים לבקר באתר בית הספר לחצו כאן